טור'

שבי יוני

תאריך נפילה:
כ' ב אייר תשס"ג ( 22/5/2003 )

חיל חימוש

בית עלמין:נוה הדר חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל