מישר

שיין רוברט

תאריך נפילה:
ט"ז ב אדר ב' תשס"ג ( 19/3/2003 )


בית עלמין:נצרת עילית(אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל