סרן

שני גיל

תאריך נפילה:
כ"ו ב ניסן תשס"ג ( 28/4/2003 )

חיל שריון

בית עלמין:עין גב


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל