מישר

שיר שלמה

תאריך נפילה:
ל' ב שבט תשס"ג ( 2/2/2003 )


בית עלמין:רחובות-המזרח(אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל