טור'

שסטק לאוניד

תאריך נפילה:
כ"ו ב אדר א' תשס"ג ( 28/2/2003 )

טירונות

בית עלמין:רוסיה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל