רב"ט

שוורץ ארמן

תאריך נפילה:
ט"ז ב אלול תשס"ב ( 24/8/2002 )

חיל חימוש

בית עלמין:כרמיאל חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל