רב"ט

שניאור אהוד

תאריך נפילה:
א' ב אלול תשס"ב ( 9/8/2002 )

חיל רגלים

בית עלמין:כרמיאל חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל