פקד

שאקוב דימטרי

תאריך נפילה:
כ"ד ב אב תשס"ב ( 2/8/2002 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל