סמ"ר

רוט דן

תאריך נפילה:
ט"ז ב תמוז תשס"ב ( 25/6/2002 )

חיל אוויר

בית עלמין:פרדסיה חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל