רס"ר

רנמר עד

תאריך נפילה:
ל' ב ניסן תשס"ב ( 12/4/2002 )

חיל תותחנים

בית עלמין:נתניה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל