סמל

שני רותם

תאריך נפילה:
א' ב ניסן תשס"ב ( 14/3/2002 )

חיל שריון

בית עלמין:כפר-סבא (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל