סגן

רוטשטיין קרן

תאריך נפילה:
כ"ח ב שבט תשס"ב ( 10/2/2002 )

חיל חינוך

בית עלמין:אשקלון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל