סרן

שני רותם

תאריך נפילה:
ט"ו ב חשון תשס"ב ( 31/10/2001 )

חיל רגלים

בית עלמין:עין יהב


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל