סרן

שרר עידית

תאריך נפילה:
ד' ב אב תשס"א ( 24/7/2001 )

חיל אוויר

בית עלמין:מגן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל