טור'

שומונוב יוסף

תאריך נפילה:
כ"ב ב תמוז תשס"א ( 13/7/2001 )

חיל כללי

בית עלמין:פתח תקוה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל