סג"מ

שמש שמעון

תאריך נפילה:
א' ב תמוז תשס"א ( 21/6/2001 )

חיל חימוש

בית עלמין:ראשון לציון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל