רב"ט

שטאילו אלכסנדר

תאריך נפילה:
כ"ד ב סיון תשס"א ( 15/6/2001 )

חיל חינוך

בית עלמין:קרית ים חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל