מישר

שמעונוביץ דוד

תאריך נפילה:
כ"ד ב כסלו תשס"א ( 21/12/2000 )


בית עלמין:רעננה-כפר נחמן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל