סמ"ר

שיטובי שרון

תאריך נפילה:
כ"ב ב חשון תשס"א ( 20/11/2000 )

חיל רגלים

בית עלמין:רמלה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל