מישר

רוזנברג אייל

תאריך נפילה:
כ"ב ב תמוז תשנ"ה ( 20/7/1995 )


בית עלמין:ירקון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל