רפ"ק

רוזנברג מאיר

תאריך נפילה:
כ"ח ב שבט תש"ס ( 4/2/2000 )

משטרת ישראל

בית עלמין:רמלה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל