סמל

רופא תומר

תאריך נפילה:
ו' ב שבט תש"ס ( 12/1/2000 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל