רב"ט

שוורצבורד מיכאיל

תאריך נפילה:
ל' ב כסלו תש"ס ( 8/12/1999 )

חיל חינוך

בית עלמין:חיפה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל