טר"ש

רותם אורי

תאריך נפילה:
כ"ג ב אלול תשנ"ט ( 4/9/1999 )

חיל תותחנים

בית עלמין:חיפה-סמיר (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל