סמל

רועה אילן

תאריך נפילה:
י"ב ב אדר תשנ"ט ( 28/2/1999 )

חיל רפואה

בית עלמין:ינוב


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל