רס"מ

שפיר שלום

תאריך נפילה:
כ"ח ב שבט תשנ"ט ( 14/2/1999 )

חיל אוויר

בית עלמין:גבעת עדה חל צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל