רס"ב

שושן פטריק

תאריך נפילה:
ה' ב אייר תשנ"ח ( 1/5/1998 )

חיל מודיעין

בית עלמין:הרצליה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל