סמ"ר

רופא אילן

תאריך נפילה:
ה' ב כסלו תשנ"ח ( 3/12/1997 )

תקשוב

בית עלמין:יהוד חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל