סמ"ר

שובל מוטי

תאריך נפילה:
ט' ב אלול תשנ"ז ( 11/9/1997 )

חיל חימוש

בית עלמין:כפר סירקין (חל צבא)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל