סגן

רוזנווסר צביקה

תאריך נפילה:
ט"ו ב אב תשנ"ז ( 18/8/1997 )

חיל רפואה

בית עלמין:חדרה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל