סמ"ר

תחאוחו אסלאן

תאריך נפילה:
כ"א ב אב תשנ"ו ( 6/8/1996 )

חיל רגלים

בית עלמין:כפר קמה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל