סגן

שכטר ישי

תאריך נפילה:
כ"ג ב סיון תשנ"ה ( 10/6/1996 )

חיל רגלים

בית עלמין:קדומים חלקה צבאית


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל