מישר

שגיב גילברט

תאריך נפילה:
כ"ב ב אלול תשנ"ו ( 13/3/1996 )


בית עלמין:רחובות-מזרח (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל