מישר

שמעון אבנר

תאריך נפילה:
ג' ב כסלו תשמ"ח ( 24/11/1987 )


בית עלמין:באר שבע-חדש (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל