מישר

שכנר דוד

תאריך נפילה:
ט' ב כסלו תשנ"ו ( 2/12/1995 )


בית עלמין:קרית טבעון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל