סגן

שפטס נתאי

תאריך נפילה:
כ"ד ב אלול תשנ"ה ( 19/9/1995 )

חיל הנדסה

בית עלמין:נחשון


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל