מישר

שלום חזקיה

תאריך נפילה:
ד' ב אייר תשנ"ה ( 4/5/1995 )


בית עלמין:ראשון לציון-ישן


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל