רס"מ

רחאל האשם

תאריך נפילה:
כ' ב סיון תשנ"ה ( 18/6/1995 )

חיל רגלים

בית עלמין:בית זרזיר


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל