סגן

שליט יונתן

תאריך נפילה:
כ' ב אדר א' תשנ"ה ( 20/2/1995 )

חיל רפואה

בית עלמין:נצרת עילית (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל