רס"מ

שבטון ז'ק

תאריך נפילה:
כ"ד ב שבט תשנ"ה ( 24/1/1995 )

משטרת ישראל

בית עלמין:חולון (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל