טור'

שמעון חובב

תאריך נפילה:
כ"ח ב אב תשנ"ד ( 5/8/1994 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:שדי תרומות


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל