סמ"ר

שמחה נועם

תאריך נפילה:
י"א ב תמוז תשנ"ד ( 20/6/1994 )

חיל רגלים

בית עלמין:ראש הניקרה


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל