טור'

שקולניק ישראל

תאריך נפילה:
ט' ב תמוז תשנ"ד ( 18/6/1994 )

חיל רגלים

בית עלמין:פרדס חנה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל