סגן

רוזנברג יחיאל

תאריך נפילה:
ט"ו ב כסלו תשנ"א ( 2/12/1990 )


בית עלמין:טבריה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל