סמל

שטקל יובל

תאריך נפילה:
כ"ו ב שבט תשנ"ד ( 6/2/1994 )

חיל חינוך

בית עלמין:הר הרצל (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל