סמ"ר

שטרוצר שרגא

תאריך נפילה:
כ' ב טבת תשנ"א ( 6/1/1991 )

חיל לוגיסטיקה

בית עלמין:פתח תקוה (צבאי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל