טור'

שטרית דניאלה

תאריך נפילה:
ח' ב תמוז תש"ן ( 1/7/1990 )

חיל כללי

בית עלמין:טירת הכרמל


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל