רב"ט

שמח יוסף יגאל

תאריך נפילה:
י' ב אייר תש"ן ( 5/5/1990 )

פיקוד העורף

בית עלמין:ברקת


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל