רס"ר

שהרבני חיים

תאריך נפילה:
כ"ח ב אב תשמ"ט ( 29/8/1989 )

חיל מודיעין

בית עלמין:הרצליה (אזרחי)


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל