טור'

שלום קרל

תאריך נפילה:
ג' ב כסלו תש"ן ( 1/12/1989 )

פיקוד העורף

בית עלמין:טובא


העתקת קישורמופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט יד לבנים
מגדל ב.ס.ר כנרת 5
בני ברק 5126237
טל' 03-5629351
פקס: 03-5629354
yadlabanim@bezeqint.net:דוא"ל